EN

Terugkoppeling

We nodigen je van harte uit om je terugkoppeling met ons te delen. Of je het nu hartstikke tof vindt wat we doen (we krijgen graag complimenten!), wanneer je vindt dat we dingen kunnen verbeteren, of wanneer we iets hebben gedaan waar je een klacht over hebt.

Misschien wil je één van deze documenten (her-)lezen: Ethics Statement, Terms and Conditions, of de Covid Statement.

Direct contact met Wilrieke

Wanneer het veilig voelt om direct contact met Wilrieke op te nemen, dan kun je het contactformulier hieronder gebruiken. Deze berichten komen direct in Wilrieke’s inbox terecht. Niemand anders leest deze berichten, en alles wat je deelt alsook jouw identiteit worden vertrouwelijk behandeld – tenzij anders afgesproken. Wilrieke laat je weten wat die doet met je feedback.

Contact via de Accountability Pod

Indien het om wat voor reden dan ook niet mogelijk of veilig voelt om Wilrieke direct aan te spreken, dan kun je je wenden tot het Accountability Pod.

Over de Accountability Pod

Wij, Legien Warsosemito-Schenk, Roos Reijbroek, Tanya Rozenthal en Wilrieke Sophia zijn professionals op het gebied van seksualiteit, intimiteit en relaties. Onze werkzaamheden verschillen van elkaar; van consultancy tot bodywork, van retreats tot sessiewerk, van therapie tot plezierervaring. Ook zijn onze persoonlijke achtergronden verschillend; qua gender, seksuele voorkeur, etniciteit, neurodiversiteit, scholing, nationaliteit, werkervaring en leeftijd lopen we uiteen. We waarderen wat we ieder doen en hebben geen zakelijke belangen in elkaars bedrijven.

Wat we overeenkomstig hebben is dat we ons ieder niet makkelijk bij een reguliere beroepsgroep in Nederland kunnen aansluiten. Dat is bijvoorbeeld omdat ons werk “zelf gecreëerd” is en niet gereguleerd is, omdat onze beroep in Nederland te klein is, omdat onze werkzaamheden te divers zijn, omdat we in niche communities werken en dus niet aan bepaalde voorwaarden kunnen voldoen, of omdat we ons niet prettig voelen in een geïnstitutionaliseerde grootschalige groep.

We werken met cliënten en communities in kwetsbare settings. Juist daarom vinden we het extra belangrijk om te reflecteren op onze werkethiek en aanspreekbaar te zijn op ons handelen. We zijn menselijk als ieder ander en ondanks onze beste intenties maken we soms een verkeerde inschatting, maken we een fout en veroorzaken we leed. Juist wanneer het over seksualiteit, intimiteit en relaties gaat, reikt integriteit verder dan het wettelijke. De voordelen van een beroepsgroep, namelijk reflectie en klachtenafhandeling, hebben we daarom autonoom vormgegeven op een manier die bij ons past: een accountability pod.

Het idee van accountability komt uit transformational justice, waarin veranderen centraal staat (in plaats van straffen of buitensluiten). Een accountability pod is een groep mensen die zich verzamelt wanneer er iets mis is gegaan. Omdat algemene excuses of “welles-nietes” vaak niets oplossen, richt een accountability pod zich op de belangen van degene die een voorval heeft meegemaakt, wat diegene nodig heeft om weer in balans verder te kunnen, en dus niet op het straffen van degene die leed heeft veroorzaakt. Wel wordt degene die leed heeft veroorzaakt verantwoordelijk gehouden voor diens acties door de pod. De nadruk ligt hierbij niet op boetedoening, maar op het helder krijgen van gedragspatronen, ze veranderen en daar openbaar transparant over te zijn als dat de melder en community kan dienen. Hoe het allemaal precies werkt, lees je [hier]. 

Daarnaast houden we elkaar scherp in een maandelijkse intervisie die volledig in het teken staat van werkethiek: wat is goed en juist? Welke verantwoordelijkheden hebben we in ingewikkelde situaties? Waar kunnen we ons bewustzijn over machtsposities en andere privileges uitbreiden? Hoewel we betrokken zijn bij elkaar, is het belang van integriteit en zorg het uitgangspunt, ook als dat moeilijk en confronterend is. 

Benaderen van de Accountability Pod

Voor iedereen die met ons in onze professionele rol te maken heeft, betekent dat het volgende: heb je een ervaring met ons waarbij we je leed hebben berokkend, of waarin je vindt dat we steken laten vallen? En is het voor jou, om welke reden dan ook, niet mogelijk om hierover direct met diegene te praten? Dan kun je de accountability pod inschakelen. Een melding wordt uiterst serieus genomen en het belang van de melder staat voorop. De accountability pod draagt zorg voor de emotionele opvang van jou als melder en het structureren van je melding. We denken mee over of en hoe je degene die leed heeft veroorzaakt wil betrekken en als je met diegene in gesprek wil, verzorgen we mediation.

Hoewel we hopen weinig berichten te krijgen, zijn we erg blij als je naar ons uitreikt. Juist op dit persoonlijke niveau maken we het verschil tussen pijnlijke stilte en gelijkwaardige transparantie. 

 

Roos Reijbroek

Roos Reijbroek

Zij/haar & Die/diens

 • Intersecties waarin ik me herken, zijn (laag identificerend) vrouw, bi/pan/queer, intersectioneel feminist, neurodivergent, overlever van misbruik, hoogopgeleid, wit, middenklasse, gestigmatiseerde werkachtergronden, sekspositief.
 • Ik werk als relatiecoach gespecialiseerd in nonmonogamie, publiek spreker, begeleider, trainer.
 • Binnen het veld van zelfontwikkeling, alternatieve zorg en seksuele ontplooiing heb ik (in de rol van participant en assistent) gezien dat er veel wangedrag en bijkomend leed wordt weggemoffeld. En als organisator weet ik, door schade en schande wijs, dat goede intenties niet voldoende zijn om een sessie of workshop “veilig” te maken. Omdat ik het beste voor heb met iedereen die diens vertrouwen in me stelt, wil graag aanspreekbaar zijn op mijn handelen, juist wanneer er iets mis is gegaan. Tegelijkertijd spreek ik anderen aan op de zorg die zij hebben voor hun cliënten en community. Wanneer we invoelende aandacht geven aan verdriet en leed, gebeurt de positieve verandering vanzelf.
 • Mensen noemen me hartelijk, kritisch, helder, punctueel, ontwapenend, idealistisch, realistisch.
Tanya Rozenthal

Tanya Rozenthal

Zij/haar

 • Pansexueel, ecoseksueel, sapioseksueel, wereldburger, survivor, pioneer, inspirator, healer artist, mystica, ziener, medicijnvrouw, trickster, moeder, crone, nomade, rustzoeker, wisdom keeper.
 • Begeleiding, training, therapie en coaching op het gebied van liefde, erotiek, intimiteit en relaties. Sexual healing, seksueel sjamanisme, heilige seksualiteit en Tantra. Embodiment alchemist, facilitator dieptewerk voor de groepen en in tribal settings, transformatieve retraites & intensives, schaduwwerk & transpersoonlijke begeleiding, psychotrauma, plantmedicijn, ritualist-systemische healer. Ecosexualiteit, ecologie van liefde en relaties.
 • Voor mij kan het niet genoeg gaan over waarheid en volwassenheid, in realiteit aanwezig zijn. Accountability is alles toe-eigenen wat bij mij hoort. En dat te leren navigeren, in integriteit van verbinding met de ander. Ik weet hoe het voelt om oneerlijk behandeld te worden, met afwijzing en bullying moeten dealen. 
 • Ethiek is de kracht om in het midden te blijven en vanuit de kern licht te kunnen schijnen op alles wat ons in de weg staat om vanuit onze potentie te leven, het zien wat ons beschadigt, van elkaar verwijdert en kleiner maakt. Omgaan met de macht, leren over verborgen dynamiek van culturele erfenissen, taboes en blinde vlekken. Schaduw processen blootstellen. Mijn levenswerk gaat over het herstellen van oorspronkelijke ecologie van liefde en relaties. Omdat ik met trauma’s werk, weet ik als geen andere het belang van de zuivere grond waar ik op sta. Wat draag ik uit, en hoe walk ik mijn talk. 
 • Ik ben avontuurlijk, empathisch, chaotisch, introvert, artistiek, excentriek, creatief, intuïtief en intellectueel. Mijn kracht ligt in mijn kwetsbaarheid, wijsheid en inspiratie.
Legien Warsosemito-Schenk

Legien Warsosemito-Schenk

Zij/haar

 • Vrouw, Javaans-Surinaams, subtiel autist, moeder, echtgenoot, danser van het leven, projector (Human Design), analyser (karakterstructuren), dochter van hardwerkende ouders
 • MeToo coaching, training en advies
  • Coach, extern vertrouwenspersoon, trainer, spreker, activist
  • Thema’s:  seksualiteit – zowel trauma als pleasure
 • Afstemming is voor mij cruciaal in het leven. In afstemming kunnen we elkaar eren, respecteren en waarderen. In volledige afstemming worden de mooiste resultaten bereikt. Ik sta voor een wereld waarin we mogen leren. Zo groeien we met elkaar en daarbij hoort het elkaar kunnen aanspreken als er normen en waarden niet worden gerespecteerd.
  Ik verwacht van de mensen om mij heen, zoals cliënten en deelnemers, dat ik ze mag aanspreken. Door hier zelf het voorbeeld in te geven, hoop ik bij te dragen aan een cultuur waarin dit een normaliteit wordt.
 • De analyser in mij werkt graag zorgvuldig en met passie aan onderwerpen die me aan het hart gaan. Rechtvaardigheid staat hierin centraal.
 • Mensen noemen mij betrokken, liefdevol, toegankelijk en zien dat ik met zachte kracht uiting geef aan mijn masculiene en feminiene kwaliteiten.